Dự án Heaven City View gần những bệnh viện nào ?

Dự án Heaven City View gần những bệnh viện nào ?

HỎI: Dự án Heaven City View gần những bệnh viện nào ?

TRẢ LỜI: Dự án Heaven City View Quận 8 kết nối nhanh chóng với các bệnh viện: bệnh viện Quận 8, bệnh viện Triều Ân, bệnh viện quốc tế CIH+, Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh Viện Đại học Y Dược.

Với lợi thế gần nhiều bệnh viện cư dân tại dự án sẽ luôn luôn được đảm bảo được việc chăm sóc sức khỏe thường xuyên và kịp thời.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *